Filmhuis Ermelo houdt zich strikt aan de, door de overheid vastgestelde, corona-regels.

 

Wat vragen wij van u?

  • Blijf thuis als u klachten hebt van covid-19 aard (zie publicaties)
  • Wees vriendelijk en geduldig.
  • Koop uw kaartjes online via deze website.
  • Er is een mogelijkheid voor hen die digitaal geen kaartje kunnen kopen bij binnenkomst een entreebewijs aan te schaffen. Betalen uitsluitend met PIN, Contante betalingen kunnen helaas niet.
  • Volg de aanwijzingen van onze vrijwilligers zonder discussie!
  • Na afloop verlaat u de filmzaal volgens aanwijzing van de vrijwilliger, dus geen eigen initiatieven. Dit i.v.m. de looproute.

       

        Vooral in deze tijd van covid-19 proberen we goed voor elkaar te zorgen en respectvol met elkaar om te gaan.
        Alle vrijwilligers wensen u een gezellige en veilige filmavond of –middag toe.

 

      Bestuur Filmhuis Ermelo.

 

Als u meer wilt weten over de Nederlandse aanpak en maatregelen tegen het coronavirus, klik op onderstaande knop